Bioenergoterapia New Jersey - Działalność charytatywna | Ireneusz Stobiecki
Ireneusz Stobiecki
kontakt

Działalność charytatywna - Ireneusza Stobieckiego

 

30 marca 1998 roku.

Na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płocku.

przekazano kwotę 1.000.000 zł. W latach osiemdziesiątych kwota ta równała się

dochodowi z seansu , w którym udział wzięło 400 osób.

 

16 maja 1990 roku.

Na rzecz dzieci specjalnej troski.

Państwowe Przedszkole nr. 25 we Włocławku.

Przekazano kwotę 250.000 zł. Dochód z seansu zbiorowego.

W latach osiemdziesiątych była inna relecja złotówki.

 

2 grudnia 1991 roku.

Na rzecz dzieci specjalnej troski.

Zakład Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie.

Przekazano darowiznę w kwocie 500.000 zł.

Dzieci niepełnosprawne za pośrednictwem opiekunek, sióstr zakonnych -

przekazały bioterapeucie własoręcznie wychaftowane serwetki.

 

16 grudnia 1991 roku.

Na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Dom Dzieci Niepełnosprawnych w Żyrardowie.

Przekazano darowiznę w postaci zabawek.

 

10 stycznia 1992 roku.

Na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Gorlicach.

Podziękowanie za nieodpłatne sesje terapeutyczne.

Miła pamiątka od dzieci niepełnosprawnych z Gorlic.

 

5 września 1991 roku.

Na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach.

Podziękowanie za bezpłatne sesje terapeutyczne dzieciom najbardziej pokrzywdzonym przez los.

Grupa dzieci niepełnosprawnych z Wadowic , którym bioenergoterapeuta udzielał pomocy.

 

30 czerwca 1990 roku.

Na cele Domu Dziecka.

Państwowy Dom Dziecka w Ostrołęce.

Podziękowanie za przekazanie dla dzieci owoców i słodyczy.

 

28 kwietnia 1990 roku.
]

Na rzecz dzieci w potrzebie.

Komitet Dziecka w Łodzi.

Podziękowanie za przekazanie w ramach spółki bioterapeutycznej 3.000.000 zł.

W 1990 roku kwota ta równała się dochodowi ze zbiorowego seansu bioterapeutycznego ,

w którym udział wzięło ok. 600 osób.

 

26 sierpnia 1997 roku.

Odznacz0ny Medalem Konfederacji Jasnogórskiej.

I.S został nagrodzony przez Zakon Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie

za wkład w dzieło rozwoju Sanktuarium Maryjnego.

Medalem – Konfederacji Przyjaciół Jasnej Góry

ustanowionym w Święto Matki Bożej Jasnogórskiej ,

dnia 26 sierpnia 1988 Roku Maryjnego.

Numer Medalu – 202


`18 marca 1990 roku.
Odznaczony odznaką Przyjaciela Dziecka” za pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Przekazanie zabawek dzieciom pokrzywdzonym przez los.
 
img